Blue Hail

 

Blue Hail, 2007. Stoneware glazed.

 

Image1.jpg (67964 bytes)