Rhythms

 

Rhythms, 2011. Stoneware glazed.

 

Image1 good.jpg (92743 bytes)